Detoks alkoholowy

W większości przypadków to właśnie od detoksu alkoholowego zaczyna się cała droga terapeutyczna naszych pacjentów. Każdy, kto przyjedzie do nas w stanie nietrzeźwym lub z krótkim stażem abstynencji przechodzi przez odtrucie organizmu.

Niektóre osoby zaś nie są w stanie w ogóle odstawić alkoholu bez pomocy.

Dlaczego przeprowadza się detoks alkoholowy?

Ktoś powie "przecież po piciu nie trzeba przechodzić odtrucia, co prawda ma się kaca, ale on mija". Nie jest to kłamstwo. Jednak dla osób uzależnionych, a przede wszystkim w trakcie ciągu alkoholowego, nagłe przerwanie picia jest szokiem dla organizmu.

Odstawienie alkoholu w takiej sytuacji może być bardzo niebezpieczne. Objawy zespołu odstawienia mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Przykładem jest na przykład padaczka alkoholowa. Więcej o AZA (alkoholowym zespole odstawienia) piszemy na naszym blogu.

Ile trwa detoks alkoholowy?

Odtrucie alkoholowe trwa najczęściej od 3 do 7 dni. Zależy to od stanu, w jakim znajduje się pacjent. A to z kolei uzależnione jest od długości i częstotliwości picia alkoholu oraz od aktualnych objawów.

Jak przebiega detoks alkoholowy?

Do przeprowadzenia detoksu alkoholowego potrzebni są specjaliści - lekarz lub pielęgniarka (opieka medyczna) oraz terapeuta uzależnień (opieka psychologiczna).

Przebieg odtrucia alkoholowego:

  1. Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego oraz pobranie krwi do badań.
  2. Podanie kroplówek i leków, których zadaniem jest złagodzenie negatywnych objawów odstawienia.
  3. Całodobowe monitorowanie stanu zdrowia i opieka psychoterapeuty.
  4. Rozpoczęcie właściwej terapii uzależnień.

TERAPIA KRAKÓW